افغان موج   

رباعیات امروز

لباس رهبری

در شهر من از دیو پری  می   سازند

وز زاغ و زغن کبک دری می سازند

بر قامت  هر بی  سر  و  پا  راهزنی

صد  گونه  لباس  رهبری  می سازند

ترازوی هوس

بر شانه ی  ما  بار صفا  سنگین  است

گلوا ژه ی  احساس  خدا  سنگین  است

آ نجا که ترازوی هوس در دست  است

آوای  خوش  فرشته  ها  سنگین  است

همپای تبر

همپای  تبر  راهی  ســــروستانیم

تا جان  ز  طراوت  چمن بستانیم

و رد لب هر زاغ و زغن گردیدیم

ما راوی  تلخ  یک هزار  دستانیم

طبع مشتری

زانروز که از خویش  بری  گردیدیم

شاگرد    کلاس  دلبـــــری  گردیدیم

از بس که به ساز این و آن رقصیدیم

بایسته ی  طبع  مشتــــری   گردیدیم

بازیچه

با عشق اگر چه رو برو گردیدیم

سنگ سر  راه  گفتگو   گردیدیم

در کوچه تمام بچه ها می  گویند

بازیچه ی دستان عدو   گردیدیم

تباهی اندیشه

اندیشه ات  از  ریشه   تباهی  دارد

در دست هوس تیشه ی واهی دارد

در ماتم  ارباب  صفا  خندان  است

دیوار  و  در  شهر گواهی    دارد

پهلوی بهار

با سنگ  سر  راه  نشستی  ای باد

پهلوی  بهار را  شکستی  ای  باد

آتش به تنت باد  که در گلشن  ما

در را به رخ چلچله بستی ای باد

پهنا ی حلاوت

تا  دیده ی  ما  همـدل  دریا  نشود

توفیق  رفیــــق  طــــالع  ما  نشود

تا دست به دست قطره ها نسپاریم

پهنای  حــــــلاوتی  هــویدا  نشود

راه دیگران

چشمی که  به  راه  دیگران  می  دوزیم

بر جان خودی  تیر و کمان  می  دوزیم

با  تار کسان  نقشه ی  رسوایی  ماست

هر پرده که بر چهره ی جان می دوزیم

داروی شفا

سر مایه ی  شادی  شما  گردیدیم

تا با  غم  خویش  آشنا  گــردیدیم

زین نسخه که بر مردم ما پیچیدید

بیـــزار  ز داروی  شفا  گردیدیم

نورالله وثوق

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

27/3/1388