افغان موج   

روز پرواز بادبادک
ترا تندیس میکنند
فرشته بادی....
که صبحگاهان پرواز میکنی
و شباهنگام در ترکیه فرود میایی
چه آغوش گرمی به بادبادک باز
داده است


برای باور تمام مریدان کُسخل
که با دستهای خود
ترا به وطن می سپارند
درانتهای جاده های خاطره انگیز و انتهای زمان
گنجشگ ها ، کباب کوبیده و ریحان ، نوستالژی
با ذره های آب زرشک


چون دزدهای طلایی
صبح را با بادبادک درو می کنند
ماموران دزد پرگوی پر کار
برجام ، ترکیه ، فصل چرخش مداری و مدارا
فکر فروش دبه های آب سنگین به آمریکا و دلار و اینا


کدام الاغی فکر دزدی های قدیمی با روشهای زمان غارنشینی را میکند ؟
که مثلا چه بدزدد ؟ مگر چیز به درد بخوری هم که ارزش دزدی داشته باشد میبینی
؟
سالهاست نیازی به دزدی نیست و موضوعات مهمتری در ذهنشان است .


پیشانی سفیدهایش رفتند و برگشتند و اینا....
بعد رسانه و بوق بی بی سی و
voaو رادیو فرانسه
آنها که بخواهند خودشان میروند و خرج الکی هم روی دست حاجی
نمیگذارند
مخارج دزدی ، مخارج انتقال از استانبول تا تهران
، و کباب و ریحان


ولی گاگولهاییکه باور میکنند
بادبادک را دست به دست می چرخانند
چون گویی لغزان ، از آمستردام تا استانبول تا تهران
کودکان سحر خیز باد و بازیچه شدن


آقای اوباما بدان و آگاه باش که قرن معجزه گذشته است
فیلم شکار بن لادن را دوباره نشان بده ، در کنار مرکل با تخمه و نوشابه و جنازه طنز پرداز ترکی در ته دریای سیاه
تا دورهم ، احمقهای قرن 21 باور کنند !
من برای زدن پنبه هر حماقتی حاضرم....از ماموت تا فیسبوک با برده های ذهنی قرن 21

 

یک مرز باریکی هست بین رک بودن و بی شعوری
که خیلی ها با افتخار آن را نمی فهمند
و پرچم خودشان را برای آزادی بیان در همین نقطه میکوبند
این احمقهای قرن 21 نیاز به مداوا دارند
من رک و بی ادبم ، اما بیشعور نیستم تا هر سناریوی ریز و درشتی را باور کنم

حکایت برجام اگر جدی باشد و بشود
فصل منج بازی و ماروپله کودکانه گذشته است
آهای گاگولهای جیگر
این همه اصرار برای کره خرماندن تا آخرین نفس....چرا ؟

 آخه چرا ؟

 

اسماعیل هوشیار

24.04.2016

 

 

توضیح : اصل شعرها ( روز زمین ، گنجشکها ، خورشید ) را کِش رفتم . تبدیل آن به طنز و باقی قضایا مربوط به من است .

کی به کیه ؟