افغان موج   
به سینه ، این غمی بسیار بغلانم نمی گنجد
چنین دردی به لایی جسم ویرانم نمی گنجد
به صد ها مادری در غم نشسته زار می گرید
که این ماتم به روحی نا بسامانم نمی کنجد
برو سیلاب ویرانگر ، دگر هرگز نیا این جا
که داغِ بی کسان در قلب نالانم نمی کنجد
گرفتی جانِ صدها طفل معصومِ وطن را تو
چنین وحشت بذهن و فکر انسانم نمی کنجد
هزاران خانه را ویران نمودی لعنتت بادا
غمینم ، نم به چشمانِ پریشانم نمی کنجد!
 
 شيرمحمد شفیق
 
۱۴۰۳/۲/۲۳