افغان موج   

فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی

زاهد متقی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 فارو بمناسبت سیاهروز شش جدی مطلبی یا اعلامیه ای تحت عنوان "با احیای نفوذ روسها در ارگانهای امنیتی کشور ما مخالفت کنیم!" نوشته  و در سایت "افغان – جرمن" منتشرکرده اند، تا پله ی انقیاد طلبی آن سایت را کمی سنگین تر ساخته باشند.

 در اعلامیه ی فارو در یکی دو پاراگراف اول حرف هایی را در ربطه به کودتای ننگین ۷ ثور و تجاوز ۶ جدی و احزاب مزدور می خوانیم و آدم فکر می کند، که به واقعیت های تاریخی کشور ما واقع بینانه برخورد صورت گرفته است. اما وقتی پائین می آیی، میبینی که فارویی ها اختراع جدیدی کرده و گناه "جنگ داخلی خانمانسوز" تنظیمهای جهادی را نیز، که از جانب ایالات متحده ی امریکا پلان شده، عملی گشته و حمایت میشد، به گردن حزب دیموکراتیک می اندازند. من فکر می کنم، فارویی ها یا جریانات و حوادث جاری کشور را تعقیب نکرده، در خواب خرگوش رفته بودند، و یا عمدا اکت خواب خرگوشی می کنند. بهر صورت در همان گرماگرمی سگ جنگی های تنظیم های جهادی، کنفرانسی به شمول امریکا و پاکستان و به اشتراک نمایندگان تنظیم ها در شهر کویته برای راه حل بحران افغانستان پیشنهاد شد. داکتر صمد حامد، که در آن کنفرانس شرکت کرده بود، نماینده ی امریکا را مستقیما مخاطب قراد داده، میگوید، که شما خود خواهان حل مشکل افغانستان نیستید و الی کافیست، که تیل و مواد سوختی را بر طرفین جنگ از طریق راه های ایران و پاکستان مسدود بسازید. حرف های آقای حامد سبب برافروختگی نماینده ی امریکا شده و در کنفرانس های بعدی صمد حامد نیز چانس شرکت خود را از دست داد، ولی بروی وجدانش پا نگذاشت. حال دیگر وضاحت کافی در این رابطه که امریکاییان در عقب سگ جنگی تنظیم های جهادی قرار داشته و از آنطریق تلاش ورزیدند، تا مردم افغانستان را بنام قوم، زبان و مذهب بجان هم اندازند، تا با آمدن آنها زمینه ی وحدت اقوام برادر افغانستان از بین رفته باشد، وجود دارد.

 در قسمت دیگر این اعلامیه گردانندگان فارو مانند طفلی که از پدرش بخاطر خریدن کلچه برای کودک همسایه گلایه کند، منشی ناتو را مورد ملامت قرار داده مینویسند: "آقای راسموسن منشی ناتو که به کمبود نیرو و مشکلات لوژیستیکی در جنگ افغانستان مواجه است، بدون اعتنا به حساسیت مردم افغانستان در برابر روسها، از دولت فدراتیف روسیه که میراثخوار اتحاد شوروی سابق است خواسته تا فعالانه تر در جنگ افغانستان سهیم شده..." نمیدانم فارویی ها به گفته ی مردم ما "سم صحیح" به جبهه ی اشغالگران امریکایی پیوسته و از آن سنگر تیراندازی میکنند و یا اینکه از کره ی دیگری می آیند. آقایون فارویی! شما که از تجاوز و جنایات شوروی وقت و عواملش به این آب و تاب حرف می رانید، نظر جنابان شما در مورد جنایات اشغالگران کنونی، که اگر اشتباه نکنم امریکایی ها و متحدینش می باشند، چیست؟ از چه وقت بدینسو دل تان به مشکلات لوژیستیکی ناتو میسوزد؟ شما که قهرمان حساسیت شناسی مردم در برابر روسها می باشید، آیا از حساسیت مردم خود در برابر خود ناتو و گردانندگان امریکایی آن چه میدانید؟ شما خبر دارید، که سردمدار رژیم فاشیستی آیالات متحده ی امریکا اوباما در بیانیه اش بروز دریافت مدال صلح گفته است، که به راه گاندی و لوترکینگ رفته نمیتواند او به حد کافی و به صراحت واضح ساخت، که وی حل کشاله های جنگی را با خود نیاورده است، شما میدانید، که او جنگش را علیه ملت بیچاره و مردم مظلوم ما جنگ مقدس اعلان کرده است. شما مگر خواب بودید، به صفحات انترنیتی سری نه زده و وبه رسانه های صوتی گوش نداده و در تلویزیون ها ندیده اید، که در همین چند روز بعد از این بیانیه اشغالگران امریکایی در ولسوالی "نرنگ" ولایت کنر کودکان مکتب را تیرباران نمودند، در فراه و در چند منطقه ی دیگر دها هموطن غیر نظامی ما را در بمباردمان های وحشیانه به خاک و خون کشیده اند؟ وطنپرستان ستوده ی ما گوهر اشک شان را بر گور بیگناهی کودکان "نرنگ" میریزند ولی شما آقایون به جای آنکه اشغالگران را به خاطر وحشت بربرمنشانه ی شان محکوم کنید، به کدام وجدان دل به اداره پوشالی شان سوختانده و آنها را از نفوذ جمهوری فدراتیف روسیه برحذر می دارید؟ شما مگر هوشیار تر از اشغالگرانید؟ فکر می کنید، که اشغالگران نصایح پدرانه ی شما را به دو توت خواهند خرید؟ راستی از خواندن هذیان نامه ی شرم آور تان خیلی منزجر گشتم. فکر کردم، در جیب بغلی بوش در کنار قلبش نشسته و از آنجا شلیک می کنید، یا اینکه شما عادت کرده اید، که مرده را به شمشیر بزنید؟ نمیدانم، که فارویی ها در کشور اشغال شده ی ما ارگانهای امنیتی کدام اداره را میخواهند از نفوذ روسها نجات بدهند. اداره ی ملی ایرا که ما سراغ نداریم و اداره ی مستعمراتی کابل، که از سر تا به پایش در گرو سگان امریکایی و متحدینش قرار دارد، نمیدانم، که فارو از چه وقت بدینسو وظیفه ی جاروکشی و تمیز نگهداشتن آنرا از تجاوزگران امریکایی به اجاره گرفته است. بهتر نیست، اول وطن و ارگانهای امنیتی اش را از پنجال خونین سگان امریکایی نجات داد و بعداً به فکر جلو گری نفوذ روسها در آن شد؟ آقایون! شما در پای اعلامیه ی تان نوشته اید: "کمیته ی حقوق بشر فارو". یا اینکه امضای پای اعلامیه ی تانرا به "فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی" اصلاح کنید و یا هم مردانه هزلیات مرقوم در هذیان نامه ی تانرا در اعلامیه ای بعنوان انتقاد از خود پس بگیرید. انتخاب با شماست! رخ تان را معلوم کنید!!!!