افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

 

منبع: رادیو آزادی، ۴ حمل ۱۳۹۴

تجمع اعتراضی حزب همبستگی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور

صدها تن از اعضای حزب همبستگی افغانستان صبح روزجمعه درمقابل قصردارالامان شهرکابل، تجمع اعتراضی کردند.

اعضای حزب همبستگی افغانستان تاکید دارند که افغانها باید خود سرنوشت شان را رقم بزنند وعاملین کشتار افراد ملکی در چهار دهه گذشته را حداقل در ذهن های خود، محاکمه کنند.

صدها تن ازهواداران این حزب، صبح روز جمعه در اعتراض به پیامد های ناگوار هشت و هفت ثور در مقابل قصر دارالامان شهر کابل، تجمع کردند.

حفیظ راسخ عضو شورای رهبری حزب همبستگی افغانستان، هشت و هفت ثور را دو روز سیاه در تاریخ افغانستان خواند:

«امروز تمامی مردم ما بخاطر همین دو روز سیاه است که جان های خود را از دست می دهند و به بدبختی های مختلف روبرو استند، هفت ثور کودتای که به حمایت و پشتیبانی شوروی سابق انجام شد، هزاران انسان را به پولیگون دفن کردند و هزاران تن دیگر را از طیاره به دریا ها پرتاب کردند، این جنایت هنوز ادامه داشت که متأسفانه در هشتم ثور، جنایت کاران هشت ثور با استفاده از مقاومت و جهاد مردم به تیکه داری پرداختند، دست را با مزدوران روس یکجا کرده کابل را به حمام خون مبدل کردند.»

به باور آقای راسخ، یگانه راه محاکمه عاملین این گونه کشتار های عمدی مردم بی گناه در افغانستان، حفظ اتحاد و ایستاده گی مردم در مقابل ظلم و استبداد می باشد.

در تاریخ افغانستان از ۷ ثور ۱۳۵۷ هجری شمسی به عنوان ایجاد حکومت کمونستی به حمایت شوروی سابق و ۸ ثور ۱۳۷۱ پیروزی حکومت مجاهدین علیه حکومت داکتر نجیب الله، یاد آوری شده است.

شماری از مردم عام می گویند که همین دو روز سبب شد تا در چهار دهه گذشته حدود دو میلیون فرد بی گناه در نقاط مختلف افغانستان کشته شوند.

عزت الله یکی از قربانیان هشت ثور ۱۳۷۱ به رادیو آزادی گفت، در جنگ های داخلی، دارایی و جگر گوشه اش را از دست داده است:

«دوکانم را چور کردند و سپس به خانه ام دست اندازی صورت گرفت که یک تعداد شان در بالا حصار خود را گرفتند و تعداد دیگر شان در درمسال هندوها ( عبادت گاه) خود را جابجا کردند، پس از شنیدن سر و صدای مردمی و انفجار من و خانمم در بام خانه بالا شدیم که یک راکت به خانه ما اصابت کرد، خودم، خانم و طفلک هایم زیر خاک شدیم، سپس دیدم که یک دخترکم چره خورده و جابجای شهید شده، پای یکی دیگرش معیوب شده و خودم هم چندین چره خوردیم و همان وقت دست و پایم فلج شده بود.»

این داغ دیده از جنگ های داخلی در کشور تاکید دارد که مردم باید رهبری حکومت را به دست گیرند و سرنوشت شان را خود رقم بزنند.

در تجمع اعتراضی روز جمعه در تقبیح هشت و هفت ثور، نمایشی هم اجرا گردید که چگونگی شکل گیری و وضعیت حکومت ها در چهار دهه گذشته در افغانستان را منعکس ساخت.

گرچه همه ساله از هشتم ثور با راه اندازی محافل مختلفی از سوی حکومت و برخی نهادها به عنوان روز پیروزی مجاهدین در افغانستان تجلیل به عمل می آید، اما عدۀ از مردم عام این روز را نیز همانند هفتم ثور، عامل بدبختی افغان ها می خوانند.