افغان موج   

جایزۀ بین الملی( فلم حقوق بشر) برای ملالی جویا

 

« سینما برای صلح» نامزدی ملالی جویا را برای «جایزه بین‌المللی فلم حقوق بشر» سال ۲۰۰۸ اعلام داشته است.

نتایج نهایی طی مراسمی که به روز یازدهم فبروری ۲۰۰۸ در محل تاریخی «کانزرت هاوس» برلین ـ آلمان طی مراسمی اعلام خواهد شد.

در مکتوب کمیته «سینما برای صلح» عنوانی ملالی جویا گفته می‌شود: «شما برای جایزه‌ای در ۲۰۰۸ نامزد شده‌اید، زیرا ما معتقدیم که کار شما در فلم "دشمنان خوشبختی" سهم ارزنده‌ای در جنبش صلح و همسویی ایفا نموده‌ است.»

«سینما برای صلح» فستیوال بین‌المللی‌ایست جهت جمعاوری اعانه برای پروژه‌های امدادی منتخب که هر ساله برگزار میگردد تا در سطح جهان اهل فلم را درین کار دخیل نموده و بر نقشی که فلم می‌تواند در پیشبرد اهدافی چون صلح و تحمل پذیری داشته باشد، تاکید ورزد.

چند تن از کاندید های دیگر «سینما برای صلح» در رده های مختلف برای سال ۲۰۰۸ عبارتند از آنجیلینا جولی، مایکل مور، کریستین امانپور، لیوناردو دی کپریو و غیره.

افغان موج کاندیدی خانم ملالی جویا را به همه مردم زحمتکش افغانستان و جنبش سراسری زنان افغانستان از صمیم قلب تبریک گفته و موفقیت مزید شانرا از بارگاه  ایزد  منان  آرزو  مینماید.

تیم افغان موج