افغان موج   

کای ایده پاکستان را مسؤل اخلال درمذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان میداند

این عنوان درشت را اشپیگل آنلاین المان ازقول کای ایده نمانیده سابق سازمان ملل متحد درامور افغانستان به نشر رسانده است .

کای ایده پاکستان را مسؤول آن میداند که با حملات خود عیله طالبان زمینه تفاهم و تماس را نابود ساخته است این اولین باراست که کای ایده مسؤول سابق سازمان ملل متحد درامورافغانستان ، پاکستان را به کارشکنی درامورافغانستان متهم میسازد .

شایعاتی مبنی برتماس های مخفی بین نماینده سازمان ملل متحد کای ایده با طالبان مطرح بوده است .

کای ایده ارتباط با طالبان را برای اولین بار تآیید نموده است . یک دیپلومات ناروژی که نام اش فاش نشده به یکی از رادیو های بین المللی گفته است ، که تماس های که باطالبان برقرار شده بود قطع شده  واین تماس ها از بین رفته است .

این دیپلومات ،  پاکستان را مسؤول قطع روابط میان طالبان و دولت افغانستان میداند .

درچند هفته ی گذشته ده ها نفرازفرماندهان طالبان درپاکستان دستگیر شده اند . این گزارش می افزاید که سازمان امنیت پاکستان ای اس ای با کمک سازمان CIA فرد نمره دوم طالبان ملا عبدالغنی برادر را گرفتار نموده اند بقول کای ایده پاکستان دراین زمینه  ( رولی را که میباید بازی کند بازی نکرده است ) گرفتاری رهبران طالبان درحقیقت تآثیرمنفی بالای تفاهم طالبان با دولت افغانستان دارد .

یک دیپلومات که نام افشآ نشده گفته ، پاکستان خوب میدانسته است که گرفتاری رهبران طالبان افغانی در پاکستان تاثیرمنفی ای را بالای پروسه تفاهم بین طالبان و افغانستان بوجود خواهد آورد .

همین دیپلوات دریکی از رادیو های بین المللی اتهامات شدیدی را بر پاکستان وارد ساخته ، و افزوده است به عقیده او پاکستان علاقه ای به یک راه حل سیاسی با افغانستان را نداشته است .

درمقابل یک سوال دیگر که آیا پاکستان واقعآ به یک راه تفاهم بین طالبان وافغانستان همکاری خواهد کرد یا اینکه  پاکستان خود میخواهد کنترول این پروسه را طوریکه خودش میخواهد به دست گیرد .

 پاکستان این اتهام را رد میکند که گویا این کشور با دست گیری طالبان می خواهد پروسه صلح بین طالبان و دولت افغانستان را به هم بزند ، پاکستان خود خطر حضور القاعده و طالبان را در پاکستان احساس میکند .

سازمان امنیت امریکا CIA  وارتش این کشور درافغانستان حملات هواپیماهای بدون سرنشین را در مناصق مرزی پاکستان بیشتر ساخته است .

کای ایده میگوید صحبت با طالبان بسیار مشکل شده و موقف طالبان در تحولات اخیر در پروسه صلح سخت تر شده است .

بقول کای ایده  بسیار مشکل به نطر میرسد ، که رهبران طالبان را به مذاکره فرا خواند  سازمان ملل متحد در افغانستان  به تلاش های خود نسبت به تفاهم با طالبان افزایش خواهد داد .

مذاکره با طالبان درآغازسال 2009 به قول کای ایده  آغاز شده و چندین باراین صحبت ها ادامه یافته است کای ایده میکوید تیم مذاکره کننده سازمان ملل با شورای موسم به شورای کویته در خارج از افغانستان صورت گرفته است .

در زمان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال گذشته این مذاکرات به حالت تعلیق درآمده بود و پس از انتخابات مجداا شروع شده است و تا گرفتاری چند نفراز رهبران طالبان توسط نیروهای پاکستان ادامه اداشته است .

کای ایده که وظیفه اش درافغانستان به پایان رسیده است میگوید در سال 2009 مذاکرات و تفاهم با طالبان کم بودی های داشته است که باید به آن توجه شود.

همچنین اقای کرزی رئیس جمهور افغانستان ازمدتی است تلاس های خود را نسبت به تفاهم باطالبان افزایش داده است. ختم ترجمه گزارش:

آگاهان سیاسی منطقه میگویند حملات نظامی ایالات  متحد امریکا و نیروهای ارتش پاکستان بالای طالبان درپاکستان و خصوصا مناطق مرزی افغانستان وفشارهای فزاینده  کشته و گرفتاری طالبان آنان را به وضعیت دشواری مواجه نموده است و آنان را درحالت  دفاعی قرارداده و ابتکارعمل را از ایشان سلب نموده است و اگر این فشارها بیشتر گردد حتما موافقت طالبان و پیوستن به دولت افغانستان با کمترین پیش شرط ها میسر خواهد گردید طوریکه افراد زیادی ازطالبان درمناطق شمال افغانستان به نیروهای دولت افغانستان پیوسته اند .

گزارشات رسیده از افغانستان حاکی ازآن است که نمایندگان حزب اسلامی برای ملاقات و ادامه صحبت ها به کابل وارد شده وبا رئیس جمهور افغانستان و سایر مقامات منجمله با سران جهادی ملاقات های را انجام داده اند .

محمود منجم زاده برلین آلمان