افغان موج   

نقد ها

فیلتر
نجم الرحمن مواج 24 میزان 1395 3547
ویدیوی 308 شفیع عیار ( قندوز ) 20 میزان 1395 3123
ویدیوی 307 شفیع عیار (بینزاکتی ) 12 میزان 1395 3174
دیدیوی 306 شفیع عیار ( سجیه سیمین ) 12 میزان 1395 2835
۱۱ نشانه از آینده هیجان انگیز تکنولوژی 11 میزان 1395 3731
ویدیوی 305 شفیع عیار ( گلبدین ) 06 میزان 1395 2658
ویدیوی 304 شفیع عیار ( حکومت مفسد افغانستان ) 31 سنبله 1395 2839
ویدیوی 303 شفیع عیار ( معجزه چیست ) 23 سنبله 1395 2781
ویدیوی 302 شفیع عیار 19 سنبله 1395 3105
ویدیوی 301 شفیع عیار ( دوستم میراث دار بابر ) 15 سنبله 1395 3080
ویدیوی 300 شفیع عیار ( افراط در اسلام 10 سنبله 1395 3047
ویدیوی 299 شفیع عیار ( کنگره حزب جمیعت ) 03 سنبله 1395 3084
آیا میشود با پاکستان صلح کرد؟ و چگونه ( شفیع عیار ) 31 اسد 1395 2880
گذری از کوچه‌ی آشنا 28 اسد 1395 3419
یک شعر(مظاهرهء) عریان 25 اسد 1395 4669
دیدیوی 298 شفیع عیار ( آیا حکومت از هم می پاشد ) 25 اسد 1395 2874
ویدیوی 297 شفیع عیار ( آدمخان چرسی ) 20 اسد 1395 3134
ویدیوی 296 شفیع عیار (آیا مرد بازنش که فوت شده میتواند همخوابه شود ) 12 اسد 1395 3011
احمد کُلنگی و «همنشینِ بِه از کتاب» طلبیدن؟! 10 اسد 1395 3258
ویدیوی 295 شفیع عیار ( ایجاد یک رهبر هوشیار ) 06 اسد 1395 2906
ویدیوی 294 شفیع عیار ( کودتا در ترکیه ) 01 اسد 1395 3137
ویدیوی 293 شفیع عیار ( خلیل گداز ) 28 سرطان 1395 3172
,ویدیوی 290 شفیع عیار ( پاروکش ) 08 سرطان 1395 2981
نخود رفراندم ! 06 سرطان 1395 3052
ویدیوی 289 شفیع عیار ( ماه مبارک رمضان ) 01 سرطان 1395 3343
نگاهی به " خوابهای سی ساله" ی نیلاب موج سلام 31 جوزا 1395 3483
ویدیوی 288 شفیع عیار( عمر متین مهاجم افغان در اورلاندو ) 27 جوزا 1395 2796
ویدیوی 287 شفیع عیار ( سلما دلیل آفزایش جنگ در شمال ) 18 جوزا 1395 3170
ویدیوی286 شفیع عیار ( روز جهانی لسان پشتو) 16 جوزا 1395 2950
ویدیوی 285 شفیع عیار ( پشک عربی Arabian cat ) 13 جوزا 1395 2983
ویدیوی 284 شفیع عیار 09 جوزا 1395 2830
ویدیوی 283 شفیع عیار 05 جوزا 1395 2986
ویدیوی 282 شفیع عیار ( قاتل بکابل برمیگردد ) 31 ثور 1395 2836
ویدیوی 280 شغیع عیار ( جنبش روشنایی ) 26 ثور 1395 3184
ویدیوی 279 شفیع عیار ( چالاکی دست ) 21 ثور 1395 3066
ویدیوی 277 شفیع عیار ( جنگ بر سر پروژه برق ) 16 ثور 1395 3028
ویدیوی 276 شفیع عیار ( بنی قریضه ) 11 ثور 1395 3259
شفیع عیار ( انتحاری ها ) 09 ثور 1395 3029
ویدیوی 275 شفیع عیار ( عرض سلام) و تبصره افغان موج 07 ثور 1395 3095
شفیع عیار ویدیوی ( قومندان بچه فلم ) 03 ثور 1395 2805
ویدیوی 274 شفیع عیار ( بر فرق خاینین ) 01 ثور 1395 2862
ویدیوی 273 شفیع عیار ( کری و دلقکها ) 24 حمل 1395 2781
ویدیوی 272 شفیع عیار ( سیاسیون خاین ) 17 حمل 1395 3917
ویدیوی 271 شفیع عیار ( اعطامحمد نور خاین ملی ) 09 حمل 1395 3060
من آب جاری عشق جهادم تراطوفان دشمن موج من ساخته 07 حمل 1395 4305
شفیع عیار ( کشتن انسانها به خاطر عکس جنرال دوستم ) 06 حمل 1395 3168
ویدیوی 270 شفیع عیار ( حرام یا حلال) 04 حمل 1395 3124
شفیع عیار ( نوروز تان مبارک) 27 حوت 1394 3043
ویدیوی 269 شفیع عیار ( ارجل) 24 حوت 1394 3165
شفیع عیار ( بچه بازی ) 21 حوت 1394 3432