افغان موج   

نقد ها

فیلتر
جنگ تریاک 02 سرطان 1390 6061
نقدی بر «اساسنامه انجمن فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغان 17 جوزا 1390 7278
گفت و شنود با مؤلف کتاب( فغان افغان) 15 جوزا 1390 5725
ترانه ی لالایی 12 جوزا 1390 5482
دزد قند فارسی! 12 جوزا 1390 6379
ضریب آئینه گی در شعر 20 ثور 1390 5313
خانم وژمه فروغ، ملالی جویا 27 حمل 1390 5217
تاریخ نویسان حزبی وحزبی نویسی تاریخ 25 حمل 1390 5184
نقاب خاك در رُخ فيض محمد عاطفی 22 حوت 1389 5233
ولسی جرگه؛ باز هم درجال جهالت 12 حوت 1389 4603
ولسی جرگه را خنثی کردند 12 حوت 1389 4766
همبستگی با مبارزات خلقهای تحت ستم خاورمیانه 10 حوت 1389 5018
در وسط کوچهء ما 27 دلو 1389 5221
جناب داکتر اکرم عثمان و جنایتکاران 22 دلو 1389 8437
هوچیی در نقاب ادیب 14 دلو 1389 5153
نقــدی بر کتابِ درنــگی بر زمیــنه هــای اســتبداد شـ 30 جدی 1389 5186
جواب افغان موج به اقای معصوم مشایع 10 جدی 1389 5520
تناسب معکوس در مناسبات جرم و قانون 29 قوس 1389 4921
نگاهی بر ٌ گاهنامه ای خراسانٌ 18 قوس 1389 5467
مکثی بر نوشتۀ ملالی موسی نظام در کابل پرس 12 قوس 1389 6500
عارف "چاه آبی" بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا 03 قوس 1389 7765
مختصری در مورد نقد رمان کوچۀ ما 26 عقرب 1389 7032
سید موسی عثمان هستی 06 میزان 1389 6129
بزرگمردی از دیار خداوندگار بلخ 31 سنبله 1389 5513
سخنی با فوزیه ارال 31 سنبله 1389 6550
درآمد زعفران زندگی آسیه را نجات میدهد 29 سنبله 1389 5838
طرح که تجربه شد 26 سنبله 1389 4841
کندهار سقوط کوي 11 سنبله 1389 4811
سیاه سنگ هنوز جهان "جهانی" را نه گشته است 27 اسد 1389 5833
الف لام میم دال 22 اسد 1389 5921
بازیهای بزرگ بازیگرانی کوچک 20 اسد 1389 4933
طرح تجزیه ی افغانستان 12 سرطان 1389 7572
نامه های رسیده 30 جوزا 1389 5348
واکــنش شــرطی یا نقــد، کــدام یـک 23 جوزا 1389 4891
سه دهه با مطبوعات فارسی زبان مهاجران افغانستانی درجهان 11 جوزا 1389 5277
کمپاین 50 درصد 09 جوزا 1389 4997
بزرگداشت از روز مادرو تجلیل از سومین 21 ثور 1389 5294
شب نیکوداشت استاد حیدری وجودی در نکوور کانادا 06 ثور 1389 6827
دختر افغان ملکۀ زیبایی 03 ثور 1389 7101
سخنی با بزرگان 03 ثور 1389 5133
مصاحبۀ اختصاصی با سراج الدین سراج 23 حمل 1389 6202
آيا مشکلات و نارسایی ها در افغانستان با تغيير سیستم حل 15 حمل 1389 5419
کنفرانس مبارزه با مواد مخدره افغانستان 09 حمل 1389 5490
دروغگویی هم اندازۀ دارد 24 دلو 1388 5568
ازقدرت انداختن نیروهای آلمان 20 دلو 1388 5019
عـُرس حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیـدل در ونکوور 12 دلو 1388 9476
کرزی حمایتگرفاشیست قبیلوی 06 دلو 1388 5092
کم ما و کرم شما، داکتر صاحب 28 جدی 1388 5787
نظام تقلید میمونی برده وار نفرت انگیزست 20 جدی 1388 5130
فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی 14 جدی 1388 4835