افغان موج   

نقد ها

فیلتر
مصاحبه با خانم شیرین نظیری 28 حوت 1390 5547
نامه ای سرگشاده به شورای به اصطلاح علما و روحانیون افغا 25 حوت 1390 4727
نگاهی کوتاه به نوشته مسعود فارانی 30 دلو 1390 4887
نامه رسیده به افغان موج 02 دلو 1390 4688
بخوان اگرمراخوب نشناختی می شناسی 30 جدی 1390 6032
سفری در مسير وحشت 19 قوس 1390 4980
بصیر کامجو کمونیست سابق و جهادی امروز 10 عقرب 1390 7097
بین من و تو 10 عقرب 1390 5532
نگاهی به شعر امجد رضایی 09 اسد 1390 4944
رضا را باید شناخت 16 سرطان 1390 5412
جنگ تریاک 02 سرطان 1390 6351
نقدی بر «اساسنامه انجمن فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغان 17 جوزا 1390 7527
گفت و شنود با مؤلف کتاب( فغان افغان) 15 جوزا 1390 5900
ترانه ی لالایی 12 جوزا 1390 5699
دزد قند فارسی! 12 جوزا 1390 6681
ضریب آئینه گی در شعر 20 ثور 1390 5671
خانم وژمه فروغ، ملالی جویا 27 حمل 1390 5488
تاریخ نویسان حزبی وحزبی نویسی تاریخ 25 حمل 1390 5445
نقاب خاك در رُخ فيض محمد عاطفی 22 حوت 1389 5503
ولسی جرگه؛ باز هم درجال جهالت 12 حوت 1389 4776
ولسی جرگه را خنثی کردند 12 حوت 1389 5002
همبستگی با مبارزات خلقهای تحت ستم خاورمیانه 10 حوت 1389 5280
در وسط کوچهء ما 27 دلو 1389 5498
جناب داکتر اکرم عثمان و جنایتکاران 22 دلو 1389 8657
هوچیی در نقاب ادیب 14 دلو 1389 5403
نقــدی بر کتابِ درنــگی بر زمیــنه هــای اســتبداد شـ 30 جدی 1389 5424
جواب افغان موج به اقای معصوم مشایع 10 جدی 1389 5717
تناسب معکوس در مناسبات جرم و قانون 29 قوس 1389 5163
نگاهی بر ٌ گاهنامه ای خراسانٌ 18 قوس 1389 5654
مکثی بر نوشتۀ ملالی موسی نظام در کابل پرس 12 قوس 1389 7031
عارف "چاه آبی" بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا 03 قوس 1389 8483
مختصری در مورد نقد رمان کوچۀ ما 26 عقرب 1389 7346
سید موسی عثمان هستی 06 میزان 1389 6325
بزرگمردی از دیار خداوندگار بلخ 31 سنبله 1389 5841
سخنی با فوزیه ارال 31 سنبله 1389 6860
درآمد زعفران زندگی آسیه را نجات میدهد 29 سنبله 1389 6069
طرح که تجربه شد 26 سنبله 1389 5009
کندهار سقوط کوي 11 سنبله 1389 4999
سیاه سنگ هنوز جهان "جهانی" را نه گشته است 27 اسد 1389 6013
الف لام میم دال 22 اسد 1389 6284
بازیهای بزرگ بازیگرانی کوچک 20 اسد 1389 5157
طرح تجزیه ی افغانستان 12 سرطان 1389 7845
نامه های رسیده 30 جوزا 1389 5645
واکــنش شــرطی یا نقــد، کــدام یـک 23 جوزا 1389 5154
سه دهه با مطبوعات فارسی زبان مهاجران افغانستانی درجهان 11 جوزا 1389 5580
کمپاین 50 درصد 09 جوزا 1389 5204
بزرگداشت از روز مادرو تجلیل از سومین 21 ثور 1389 5525
شب نیکوداشت استاد حیدری وجودی در نکوور کانادا 06 ثور 1389 7013
دختر افغان ملکۀ زیبایی 03 ثور 1389 7286
سخنی با بزرگان 03 ثور 1389 5422