افغان موج   

نقد ها

فیلتر
من ازطرزخرامت می شناسم 05 جدی 1392 4877
خداهم مانند کرزی دموکرات شده از واقعیت هاچشم پوشی می کند؟ 03 جدی 1392 4032
خدا در اینروزها کجابود که درحق قرآن وخدا جفاکردند؟! 01 جدی 1392 4020
نامۀ دختری به پدران وطن 26 قوس 1392 3552
« سلام علی جان؛ غلام علیکم!! » 17 قوس 1392 4030
آمریکا متعهد است یا نگران !؟ 16 قوس 1392 3608
پرواز خطرناک امریکائیان از"مناس" به "اکتاو" 04 قوس 1392 3906
رییس جمهور کرزی ملعبه ای در دست سازمان های جاسوسی!؟ 06 عقرب 1392 4098
بی احترامی به قربانیان 7 و 8 ثور و دفاع از قاتلان گناه است 29 میزان 1392 4020
انسان و تاریخ جهل ! 26 میزان 1392 4219
انسان تر می شویم یا وحشی تر؟ 07 میزان 1392 4054
مکالمه تاریخی حسن و حسین ! 07 میزان 1392 4088
وقتی بانو ثریا "سدید" ناگفته ها را می گوید 31 سنبله 1392 3993
درنگی بر نقد و نظر ِ یک شعر دوشیزه کریمه شبرنگ 23 اسد 1392 4509
"رنگها " و برداشت های من 13 اسد 1392 3605
بانو کریمه شبرنگ یا هودج نشین کاروان ابریشمین راه شعر و اندیشه 08 اسد 1392 4016
یک تجربه نادر و جذاب ـ هزار سال پیش و پس! 06 اسد 1392 4988
جنگ های کابل ( 1375 ـ 1371 خورشیدی) 03 اسد 1392 5317
"رها درباد " پسآب دروغ وریأ قسمت پانزدهم 17 سرطان 1392 4062
دروغ های شاخداروپی درپی ــ قسمت چهاردهم 01 سرطان 1392 4594
قابل تذکر نیست، تاریخ روشن است! 26 جوزا 1392 4583
قسمت سیزدهم -- روایات شیطانی وروایتگران شیطان صفت 18 جوزا 1392 4162
قسمت چهاردهم فصل پانزدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 13 جوزا 1392 5216
به جواب محترم آقای رحمت گردانده یک سایت پرچم 05 جوزا 1392 5127
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 3880
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 4941
شفیع عیار؛ حجت را تمام؛ و "گِره را باز کرد"! 29 ثور 1392 4436
آیا این دونوشته تاریخ شده می تواند؟ 28 ثور 1392 3992
تبهکاران بی وقارودروغگو در چنبرۀ ریأ وتذویر 24 ثور 1392 4476
هر عمل در مجموع جامعه تاثیر گذار است 23 ثور 1392 4131
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم- ( بخش یکم) 13 ثور 1392 4934
نامه برای بانوبهار سعید 03 ثور 1392 3742
قسمت یازدهم فمینیسم چیست ؟ و هنجار های خانم بهأ کدامست ؟ 25 حمل 1392 4110
متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»! ( تبصره و نقد سیاسی) 12 حمل 1392 4088
قسمت دهم ـــ کذابیت وپلیدی های بیشتر 02 حمل 1392 4920
بخش دوم و سوم قسمت نهم ـــ تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 27 حوت 1391 4277
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 14 حوت 1391 4173
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر بخش اول 14 حوت 1391 4028
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 4419
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 4154
دروغ های بیشتر وهرزه سرائي های بیشتر 05 حوت 1391 4633
تحلیلی بر سخنپرانی اخیر کرزی صاحب 05 حوت 1391 4697
کینه توزی در تاریخ نگاری مردود است ! 01 حوت 1391 4472
شعبده بازیهای توأم با پروئي و بی حیائي 28 دلو 1391 4565
پشتواره های جعل کاری ،دروغ و ریأ 26 دلو 1391 3921
فیلم گلچهره بررسی وارونه از حقایق تاریخ 22 دلو 1391 7862
مجید کلکانی و آشنائي با نام وی قسمت ششم 14 دلو 1391 11376
پیدایش حقایق از زبان با درایت محترم سلیمان راووش 12 دلو 1391 4742
داستان دروغین " فروغ " 11 دلو 1391 4209
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم 10 دلو 1391 5419