افغان موج   

نقد ها

فیلتر
انسان تر می شویم یا وحشی تر؟ 07 میزان 1392 3798
مکالمه تاریخی حسن و حسین ! 07 میزان 1392 3800
وقتی بانو ثریا "سدید" ناگفته ها را می گوید 31 سنبله 1392 3835
درنگی بر نقد و نظر ِ یک شعر دوشیزه کریمه شبرنگ 23 اسد 1392 4293
"رنگها " و برداشت های من 13 اسد 1392 3446
بانو کریمه شبرنگ یا هودج نشین کاروان ابریشمین راه شعر و اندیشه 08 اسد 1392 3851
یک تجربه نادر و جذاب ـ هزار سال پیش و پس! 06 اسد 1392 4470
جنگ های کابل ( 1375 ـ 1371 خورشیدی) 03 اسد 1392 5038
"رها درباد " پسآب دروغ وریأ قسمت پانزدهم 17 سرطان 1392 3899
دروغ های شاخداروپی درپی ــ قسمت چهاردهم 01 سرطان 1392 4273
قابل تذکر نیست، تاریخ روشن است! 26 جوزا 1392 4427
قسمت سیزدهم -- روایات شیطانی وروایتگران شیطان صفت 18 جوزا 1392 3997
قسمت چهاردهم فصل پانزدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 13 جوزا 1392 4993
به جواب محترم آقای رحمت گردانده یک سایت پرچم 05 جوزا 1392 4854
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 3656
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 4716
شفیع عیار؛ حجت را تمام؛ و "گِره را باز کرد"! 29 ثور 1392 4259
آیا این دونوشته تاریخ شده می تواند؟ 28 ثور 1392 3829
تبهکاران بی وقارودروغگو در چنبرۀ ریأ وتذویر 24 ثور 1392 4316
هر عمل در مجموع جامعه تاثیر گذار است 23 ثور 1392 3969
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم- ( بخش یکم) 13 ثور 1392 4699
نامه برای بانوبهار سعید 03 ثور 1392 3579
قسمت یازدهم فمینیسم چیست ؟ و هنجار های خانم بهأ کدامست ؟ 25 حمل 1392 3948
متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»! ( تبصره و نقد سیاسی) 12 حمل 1392 3861
قسمت دهم ـــ کذابیت وپلیدی های بیشتر 02 حمل 1392 4495
بخش دوم و سوم قسمت نهم ـــ تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 27 حوت 1391 4101
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 14 حوت 1391 3936
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر بخش اول 14 حوت 1391 3754
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 4178
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 3900
دروغ های بیشتر وهرزه سرائي های بیشتر 05 حوت 1391 4360
تحلیلی بر سخنپرانی اخیر کرزی صاحب 05 حوت 1391 4452
کینه توزی در تاریخ نگاری مردود است ! 01 حوت 1391 4256
شعبده بازیهای توأم با پروئي و بی حیائي 28 دلو 1391 4323
پشتواره های جعل کاری ،دروغ و ریأ 26 دلو 1391 3723
فیلم گلچهره بررسی وارونه از حقایق تاریخ 22 دلو 1391 7446
مجید کلکانی و آشنائي با نام وی قسمت ششم 14 دلو 1391 11040
پیدایش حقایق از زبان با درایت محترم سلیمان راووش 12 دلو 1391 4465
داستان دروغین " فروغ " 11 دلو 1391 4040
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم 10 دلو 1391 5190
قهرمان سازی های خلاف واقعیت قسمت چهارم 05 دلو 1391 4562
ابوالمعانی میرزاعبدالقادر بیدل 19 جدی 1391 4638
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 14 جدی 1391 4337
من نوکر خان هستم نه نوکر بادنجان…! 04 جدی 1391 4301
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت دوازدهم - فصل سیزدهم 02 جدی 1391 6485
افغانستان ـ موزیم آدم های اولیه وحشی 24 قوس 1391 4937
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 23 قوس 1391 5163
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 12 قوس 1391 4320
قسمت یازدهم - فصل دوازدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 12 قوس 1391 6721
اگر که جناب فرید مزدک؛ دکتورین دارد!؟ 06 قوس 1391 4376