افغان موج   

نقد ها

فیلتر
داعش د يوه وحشت غبرګون دی: د ميرمن روزبه په ځواب کې.... با تبصره افغان موج 09 اسد 1394 3725
ویدیوی 231 شفیع عیار ( چه کنم؟ ) 08 اسد 1394 3604
رنج های مقدس 05 اسد 1394 4305
بعد ازسفرطولانی بازگشتم تا بوره را ازنمک جدا کنم 04 اسد 1394 3559
تاملی بر طرح گفتمانی و راهکار صلح آقای دکتر وحیداله 29 سرطان 1394 3678
داود سرمد شصت و پنج ساله شد 21 سرطان 1394 4669
همه پرسی به بهانه یک نامهِ مهم: چه کنیم که بهتر بنویسیم؟! 08 سرطان 1394 3605
نامه رسیده و پاسخ به آن 25 جوزا 1394 3420
تخم پچک ( ویدیوی 222 ) شفیع عیار 19 جوزا 1394 3407
ویدیوی 221 شفیع عیار ( قرارداد امنیتی با پاکستان) 12 جوزا 1394 3455
دستپاچگی اشرف غنی و ارسال نامه به نواز شریف 11 جوزا 1394 4642
گسترش نفوذ نیروهای دولت اسلامی در آسیای میانه 10 جوزا 1394 3781
ویدیوی 219 شفیع عیار 31 ثور 1394 4183
با مقاومت مدنی در برابر افغان ستیزی سازمانیافته حکومتی بایستیم 18 ثور 1394 3401
گزارش نامۀ افغانستان 15 ثور 1394 4291
حکومت به بیراهه می رود و اصرار میورزد 14 ثور 1394 3514
ملا بازی و سیاست بازی و بی سرانجامی ! توظیف ملا ها به سیاست بازی دیگر 14 ثور 1394 3780
کودتای داوود سبب ظهور 7 و8 ثور و آمدن خارجی ها درافغانستان شد 09 ثور 1394 3686
ویدیوی 216 شفیع عیار 09 ثور 1394 3982
دستگاه جاسوسی افغانستان همدست تروریستان 03 ثور 1394 3687
ویدیوی 115 شفیع عیار 01 ثور 1394 3427
ویدیوی 214 شفیع عیار 27 حمل 1394 3404
از کشافی در علم منطق تا نقاشی بر سقف شیشه ای 24 حمل 1394 3922
ویدیوی 113 شفیع عیار 20 حمل 1394 3185
سنگسار در قرآن 19 حمل 1394 3831
ویدیوی 212 شفیع عیار 13 حمل 1394 3571
ویدیوی 211 شفیع عیار 12 حمل 1394 3338
ازکجابایدشروع کردکه پاسخ دندان شکن به جفیدن سگان گردد؟؟؟... 12 حمل 1394 4518
سیاست اسلامی 11 حمل 1394 3666
به ملا ها مگو که بالای چشمت ابروست! 10 حمل 1394 3185
آیا قتل شهید فرخنده مظلوم، خشمانه تر و ظالمانه تر ازسنگسار نبود ..؟ 09 حمل 1394 3711
ویدیوی شفیع عیار 08 حمل 1394 4016
نقش پول و بازی های ماهرانۀ تلویزیونی 06 حمل 1394 4220
جنایتی راکه مثل اش بشرتاحال ندیده ع وغ (عغ)بایدجواب داد؟؟؟!!! 01 حمل 1394 5227
آستانه هشتم مارس 2015 ! 15 حوت 1393 3443
ویدیوی 204 شفیع عیار ( بمناسبت روز عاشقان ) 04 حوت 1393 3550
سیاف از کدام درد می نالد؟/ وحيد مژده 03 حوت 1393 3972
فاشیسم از این آشکارتر!؟ 19 دلو 1393 4590
ویدیوی 201 شفیع عیار ( دوست داشتن) 08 دلو 1393 3931
زمانی برای تاسف ! 03 دلو 1393 3445
ویدیوکلپ 200 شفیع عیار ( کابینه نو ) دولت وحدت ملی 01 دلو 1393 3393
ویدیوی 199 شفیع عیار 24 جدی 1393 3672
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت اول 23 جدی 1393 4595
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت دوم 23 جدی 1393 4424
کشتار وحشیانۀ پاریس، از سیاست های دوگانۀ فرانسه و غرب آب میخورد 19 جدی 1393 3835
ویدیوکلپ 158 شفیع عیار 17 جدی 1393 3621
ویدیوکلپ 157 شفیع عیار( سال نو 2015 مبارک) 11 جدی 1393 3802
اندکی پیرامون شادروان سعدالدین بهاء 09 جدی 1393 4188
ردچرندیات تیلفونی سگ سوزن خور،خود را نابغۀ دورانِ سیاست می داند 05 جدی 1393 4071
ویدیوی 195 شفیع عیار ( اشرف غنی انقلابی ) 27 قوس 1393 4164