افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
تاجیکانِ دایم سرگردان قدرت و ذلت ( بسم الله خان: مه چوکی گک مه دوست دارم...) 17 میزان 1400 477
کتابچه شیطان 19 سرطان 1400 592
ویدیوی ۸۰۷ شفیع عیار ( غنی لوده و فکاهی کاغذ پیچش ) 18 اسد 1399 1077
صدیق افغان 18 دلو 1396 2751
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 3801
ابوبکر 09 حوت 1394 3980
نماز شکرانه 04 دلو 1394 4871
افغان موگ 16 حمل 1394 4217
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 4989
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 6369
شعر قصه چت 15 دلو 1388 6485
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 6621
طنز هفته 22 قوس 1388 8221
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 5928
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 6102
هموطن سلام 24 جوزا 1387 8301
فکاهی 11 حمل 1387 11566
مهمانخانه 15 اسد 1385 9075
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 7197
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 6648
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 6753
سینه خیز 11 جوزا 1385 6255
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 6645
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 5969
که زنش را به من میدهد؟ 11 جوزا 1385 6489
مسابقه قرآن کریم 11 جوزا 1385 5981
تا اینجاش که بخیر گذشت 11 جوزا 1385 6073
من هم همین حالا رسیدم 11 جوزا 1385 6028
مسابقه دوش 11 جوزا 1385 5904
قلم خود رنگ در حمام 11 جوزا 1385 5152
حیوان درنده 11 جوزا 1385 5075
بیدار شو ساعت شش است 11 جوزا 1385 4826
هیچ کسی خانه نیست 11 جوزا 1385 4764
ساعت چند است 11 جوزا 1385 11796
حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کن 11 جوزا 1385 5368
شرف الدین در کلیسا 11 جوزا 1385 5111
آئینه 11 جوزا 1385 6804
دزد و قاضی 11 جوزا 1385 4906
آستین کوتاه 11 جوزا 1385 4622
انشا الله 11 جوزا 1385 5786
مسابقه فوتبال 11 جوزا 1385 4564
بچه را آب برد 11 جوزا 1385 4851
خوب معلومه دیگر اولیش 11 جوزا 1385 4529
خوب بچه است دیگه 11 جوزا 1385 4693
کیستی 11 جوزا 1385 6502
سخت ترین روز های زنده گی 11 جوزا 1385 4953
ادعای پیغمبری 11 جوزا 1385 5799
بهشت و دوزخ 11 جوزا 1385 5211
خون چه رنگیست 11 جوزا 1385 4784
همسایه خسیس 11 جوزا 1385 4711