افغان موج   

مقالات

فیلتر
سرهای بریده در افشار کابل 26 ثور 1387 4606
به کس چی به کس چی 12 ثور 1387 5267
جنگ های کابل 08 ثور 1387 4337
یاد باد آن روزگاران 31 حمل 1387 5487
یادی از استاد عبدالحیّ حبــیــبی 31 حمل 1387 4400
خليلي در هرات 29 حمل 1387 4648
یکروز در زندان پلچرخی 23 حمل 1387 4782
مختصری پیرامون جنگهای تنظیمی در افغانستان 19 حمل 1387 9463
ميــله هــاي عنـعنــوي هــرات 26 حوت 1386 6056
بابا ! طالبان نوروز را چرا کُشتند؟ 18 حوت 1386 4191
در مساله زبان 13 حوت 1386 3942
هشتم مارچ 12 حوت 1386 5277
خاطرات از بیست چهارم حوت 1357 هرات 08 حوت 1386 5235
از تورنتو تا جبل الطارق بخش پنجم 29 دلو 1386 4449
معرفی یک کتاب 20 دلو 1386 4075
جستاری دربارۀ کشتارهــــای جمعی درجنگهـــای کاب 17 دلو 1386 3930
از تورنتو تا جبل الطارق بخش سوم 23 قوس 1386 4552
از تورنتو تا جبل الطارق بخش دوم 23 قوس 1386 3746
از تورنتو تا جبل الطارق بخش اول 23 قوس 1386 4018
نامه های دکتور هادی بختیار 06 قوس 1386 4159
داستان نویسی 13 عقرب 1386 5981
تخمیس غزلیات حافظ 11 عقرب 1386 6281
خاطره نویسی 31 سنبله 1386 7376
یادی از استاد محی الدین شبنم غزنوی 28 اسد 1386 5881
شوونیسم شیعی و فاشیسم فارسی 27 اسد 1386 5725
نامۀ برای همه 31 سرطان 1386 4791
یادی از داود سرمد 30 سرطان 1386 6979
آيينه ‌يي در برابر گلنار و آيينه 19 جوزا 1386 4945
مسلۀ روشنفکران و شواهد تاریخی جنگ در افغانستان 23 ثور 1386 5464
مردی از سرزمین داراکولا ها 10 ثور 1386 5309
شعر زنده یاد رازق فانی تداعی گر درد ها 07 ثور 1386 10421
ويژگی های ادب فارسی در عصر غالب 30 حمل 1386 4373
له محمد اکبر کرگر سره دافضل ټکور مرکه 25 حمل 1386 4749
نوشتۀ بر دیوار های دودی رنگ 22 حمل 1386 5109
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 15 حوت 1385 6470
شناختی از حاجی اسماعیل سیاه 11 حوت 1385 7576
تاملاتى در باره ى رمان بوف كور 29 دلو 1385 7018
صابرهروی، اندیشمند وشاعری صبور 16 میزان 1385 5063
خنجر از پشت 30 اسد 1385 5094
در باره ای شخصیت و سخنان شمس تبریزی 28 ثور 1385 11341
خبرهای واقعا بد در مورد افغانستان 13 ثور 1385 4904
خود خواهی موقوف 10 حمل 1385 4729
حمل سال ١٣٨٥ هجری شمسی 29 حوت 1384 4496
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 29 حوت 1384 10803
علامه اقبال لاهوری عارف، متصوف و فیلسوف شرق 29 حوت 1384 21358
یادی از بیدل و شعر بیدل 29 حوت 1384 43342
غنچه ای که نا شگفته پرپرشد، نادیا انجمن 29 حوت 1384 114358
جوانان و روند توسعه سیاسی افغانستان 29 حوت 1384 61055
با فرهگ خویش آشنا شویم 29 حوت 1384 4788
همبستگی علیه جنگ 29 حوت 1384 32033